Warning: Parameter 1 to ep_exclude_pages() expected to be a reference, value given in /storage/content/59/151559/pensionsguide.se/public_html/wp-includes/plugin.php on line 166 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/59/151559/pensionsguide.se/public_html/wp-content/themes/pensionsguide/functions.php on line 456 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/59/151559/pensionsguide.se/public_html/wp-content/themes/pensionsguide/functions.php on line 468 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /storage/content/59/151559/pensionsguide.se/public_html/wp-content/themes/pensionsguide/functions.php on line 413

Pension är den ersättning man får från arbetsgivare, Försäkringskassan, försäkringsbolag eller fond när man permanent har förlorat sin inkomst. När man vanligtvis pratar om pension så brukar det handla om ålderspension. Det är den pension man får när man lämnat arbetslivet på grund av att man uppnått pensionsåldern. I Sverige räknas pensionsåldern mellan 65 och 67 år idag, men för vissa yrkesgrupper infaller den tidigare.

Pensionens historia i Sverige

Pension har betalats ut i Sverige ända sedan 1600-talet. På den tiden var dock pensionen en del av betalningen för deltagande i krig. Men under de följande århundradena började pensionskassor att växa fram inom den statliga sektorn. År 1914 infördes allmän pension i Sverige och då var det invalider och medborgare över 67 år som kom ifråga för pensionen. I samband med folkpensionens införande 1948 blev pensionen en rättighet för alla medborgare, utan inkomstprövning. Det var först i och med Folkpensionen som pensionen blev så pass hög att det var möjligt att leva på den. År 1999 skapades dagens pensionssystem som består av flera olika delar.

Det nuvarande pensionssystemet i Sverige

Det pensionssystem som vi har i Sverige idag består av tre delar: allmän pension, avtalspension och eget pensionssparande. Man brukar rita upp pensionen som en triangel, där pensionens bas består av allmän pension. Mittendelen av triangeln utgörs av avtalspension och på toppen finns det privata sparandet. Den största delen av pensionen brukar alltså bestå av allmän pension som är den pension som finansieras av staten genom skatter och som betalas ut av Försäkringskassan varje månad. Den näst största delen av pensionen brukar bestå av avtalspension. Det är din arbetsgivare som står för den delen av pensionen och för varje år du jobbar avsätts några procent av din lön till avtalspensionen. Den brukar man kunna få förvalta själv genom att välja fonder. Den sista delen av pensionen är det individuella sparandet. Du kan själv spara pengar till din pension genom ett så kallat IPS, individuellt pensionssparande. Du kan välja att spara i olika slags fonder och du kan välja att månadsspara eller sätta in pengar när du själv känner att du har råd. I framtiden kan denna del av pensionen vara betydande, framförallt om du har studerat länge eller varit arbetslös en stor del av ditt yrkesverksamma liv.

Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen består av inkomstpension, premiepension och garantipension. Varje medborgare som betalar skatt i Sverige betalar också en viss procent av sin inkomst (för närvarande 18,5 procent) i pensionsavgift. Denna inkomstpension administreras och utbetalas av Försäkringskassan. Varje medborgare som deklarerar inkomst betalar dessutom några procent av sin inkomst till en premiepension. Det är denna del av pensionen som du själv kan förvalta i upp till fem värdepappersfonder. Om du inte aktivt väljer en fond förvaltas premiepensionen av Premiesparfonden. Den sista delen av den allmänna pensionen är garantipensionen. Den betalas ut till de som har haft en låg taxerad inkomst. Garantipensionen är till för att alla medborgare ska garanteras ett belopp om minst 7 600 kronor för ogifta och 6 800 kronor för gifta (år 2009).

Pensionsguide

Pensionssystemet kan vara en djungel. Vi på Pensionsguide vill därför hjälpa dig genom att guida dig genom de olika delarna av det svenska pensionssystemet. Här kan du läsa och lära dig allt du behöver veta om pensioner slå upp svåra ord i vår ordlista.